Stjórn Origo

Stjórn Origo hf. samanstendur af fimm stjórnarmönnum sem kjörnir eru árlega á hluthafafundi. Í stjórn sitja þrír karlar og tvær konur og uppfyllir félagið því ákvæði laga um hlutafélög um kynjahlutföll stjórnar sem tóku gildi 1. september 2013. Bakgrunnur stjórnarmanna er margvíslegur og eru stjórnarmenn með fjölbreytta menntun, m.a. í viðskiptafræði, verkfræði og tölvunarfræði. Að auki hafa stjórnarmenn víðtæka reynslu úr atvinnulífinu.

Maður í svörtum jakkafötum og hvítri skyrtu

Stjórn Origo

Rakel Guðmundsdóttir, stjórnarformaður Origo

Rakel Guðmundsdóttir

Formaður stjórnar frá mars 2024. Varastjórnarmaður frá 2023.

Rakel starfar sem eignarhaldsstjóri hjá Alfa Framtak sem rekur tvo framtakssjóði, AF1 og AF2. Sem eignarhaldsstjóri vinnur Rakel náið með stjórnendum þeirra félaga sem fjárfest er í að stefnumótun og fylgja eftir virðisaukandi aðgerðum á eignarhaldstíma.

Rakel býr yfir mikilli reynslu af rekstri og stjórnun fyrirtækja en hefur starfað á fjármálamarkaði frá árinu 2018. Hún hefur víðtæka reynslu af rekstri fyrirtækja, m.a. sem snýr að fjármálum, ferlum, hagræðingaraðgerðum, mannauðsmálum og breytingastjórn. Rakel situr í stjórn félaga á borð við INVIT og Reykjafell. Rakel er með B.Sc. í Rekstrarverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík.

Gunnar Páll Tryggvason

Gunnar Páll Tryggvason

Stjórnarmaður frá mars 2024.

Gunnar Páll er stofnandi og framkvæmdastjóri Alfa Framtak. Gunnar býr yfir 25 ára reynslu af framtaksfjárfestingum og fyrirtækjaráðgjöf. Hann hefur stýrt verkefnum í tíu löndum og setið í stjórnum fyrirtækja á borð við Refresco B.V., Hame S.r.o og Nordic Partners Ltd. Gunnar lauk MBA námi með láði frá Wharton Business School og námi í stjórnun frá Stanford. Hann hefur einnig lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Árni Jón Pálsson, stjórnarmaður Origo

Árni Jón Pálsson

Stjórnarmaður frá mars 2023.

Árni Jón starfar sem fjárfestingastjóri hjá Alfa Framtak. Árni hefur starfað í tíu ár á fjármálamarkaði og vann m.a. í fyrirtækjaráðgjöf Icora Partners, þar sem hann vann að verkefnum á sviði fjármögnunar, endurskipulagningar og kaupum og sölu fyrirtækja. Árni hefur gegnt ýmsum stjórnarstörfum, þar á meðal hjá Heimavöllum og sem stjórnarformaður Borgarplasts og Málmsteypu Þorgríms Jónssonar. Áður starfaði hann hjá Arctica Finance og þar á undan hjá Landsbankanum.

Árni er með B.Sc gráðu í viðskiptafræði og fjármálaverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík.

Baddý Sonja Breidert, stjórnarkona Origo

Bjarney Sonja Breidert

Stjórnarmaður frá mars 2023

Bjarney er einn stofnenda og eigenda 1xINTERNET, einni stærstu Drupal vefstofu í Evrópu en hún er einnig formaður stjórnar alþjóðlegu Drupal samtakanna, The Drupal Association. Bjarney á sæti í stjórn þýskíslenska verslunarráðsins og var um árabil fjárfestingarráðgjafi fyrir Brú Venture Capital og Thule Investments.

Bjarney er með B.Sc. í tölvunarfræði frá Háskólanum í Reykjavík og M.Sc. í Engineering Management frá Technical University í Vín.

Sigurður Valtýsson

Stjórnarmaður frá mars 2024. Varastjórnarmaður frá mars 2023.

Sigurður Valtýsson er framkvæmdastjóri Frigus Family Office og situr í fjölmörgum stjórnum innlendra félaga, Frigus, Frigus II, Frigus fjárfestingar og Svalt. Sigurður hefur verið í stjórn Mænuskaðastofnunar Íslands frá upphafi og sat í stjórn Samtaka banka of fjármálafyrirtækja. Auk þess er Sigurður fyrrum stjórnarformaður VÍS og Lýsingar (Lykils). Þá sat hann í stjórn Lánstraust (CreditInfo) og Öryggismiðstöðvarinnar og er fyrrum stjórnarmeðlimur í ýmsum dótturfélögum MP Fjárfestingarbanka auk Exista. Hann var annar af tveimur forstjórum Exista hf. og áður framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs og síðar forstjóri MP Fjárfestingarbanka. Þá var hann framkvæmdastjóri Tryggingarmiðstöðvarinnar hf. Sigurður er með BA próf í hagfræði og hefur hlotið löggildingu í verðbréfamiðlun. 

Stjórn og stjórnarhættir

Stjórnarhættir

Stjórn félagsins fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, sem gefnar voru út af Viðskiptaráði Íslands, OMX Kauphöll Íslands og Samtökum atvinnulífsins, nýjasta útgáfan dagsett 2. febrúar 2021.

Markmið leiðbeininganna eru m.a. að:

  • Stuðla að góðum stjórnarháttum fyrirtækja á Íslandi.

  • Auðvelda stjórnarmönnum og stjórnendum fyrirtækja að rækja skyldur sínar og auðvelda þeim þannig að stuðla að vexti og viðgangi þeirra fyrirtækja, sem þeim er trúað fyrir að stjórna.

  • Auka traust á fyrirtækjum og atvinnurekstri almennt.

  • Efla traust milli fjárfesta og stjórnenda.

  • Auka samkeppnishæfni íslensks viðskiptalífs með því að færa stjórnarhætti íslenskra fyrirtækja í stórum dráttum til sama horfs og í nágrannalöndum okkar.

  • Auðvelda fjárfestum að gera sér grein fyrir þeim stjórnar-háttum sem tíðkast hérlendis þegar þeir meta fjárfestingarkosti sína.

  • Auðvelda aðgang innlendra fyrirtækja að fjármagni hérlendis og erlendis.

Origo

Stefnur, reglur og verklag

Kynntu þér þær stefnur, reglur og verklag sem Origo starfar eftir.

Origo starfsfólk